Co má vliv na cenu odstranění tetování?

Tetování provází lidstvo od nepaměti a jeho popularita roste. S rostoucím počtem tetování ale stále více lidí řeší i to, jak se zbavit tetování, které již přestalo být na naše těle vítané ať už kvůli změně vkusu, práci nebo osobním důvodům. Jednou z prvních otázek, které si pak lidé kladou, je: „Kolik to bude stát?“ Cena odstranění tetování však není pevně daná a závisí na několika faktorech. V tomto článku se podíváme na hlavní faktory, které ovlivňují cenu odstranění tetování, abyste mohli lépe plánovat a připravit se na tento proces.

Typ tetování

Prvním a zásadním faktorem, který ovlivňuje cenu odstranění tetování, je samotný typ tetování. Existují tři hlavní aspekty, které se při hodnocení typu berou v úvahu:

Velikost tetování

Jedním z nejzřetelnějších faktorů ovlivňujících cenu je velikost tetování. Malá tetování budou samozřejmě levnější na odstranění než velká a rozsáhlá tetování. Velikost se obvykle měří v centimetrech čtverečních, a čím větší je tetování, tím více relací odstranění bude potřeba a tím více času to zabere.

Barva tetování

Dalším faktorem je barva tetování. Černobílá tetování obvykle lze lépe odstranit než barevná tetování. Barevné pigmenty mohou být obtížnější na rozložení a vyžadovat více relací. Některé barvy tetování s sebou mohou dokonce nést i rizika. Proto se cena může lišit v závislosti na použité barvě.

Komplexnost designu

Složitost designu tetování hraje také důležitou roli. Tetování s jednoduchým designem, jako jsou jednoduché linie nebo geometrické tvary, bude obvykle snazší odstranit než tetování s detailními vzory a stíny. Složitější tetování vyžadují více práce a času, což může ovlivnit cenu.

Umístění na těle

Umístění tetování na těle má také velký vliv na cenu odstranění. Některé části těla jsou citlivější a náročnější na práci než jiné. 

  • Oblasti těla s tenkou kůží nebo citlivými nervovými zakončeními, jako je obličej, krk nebo ruce, mohou být náročnější na odstranění tetování. Vzhledem k citlivosti kůže v těchto oblastech může být potřeba více opatrného a pečlivého zacházení.
  • Tetování na tváři nebo krku jsou obzvláště citlivé a viditelné. Odstranění tetování v těchto oblastech může být náročnější a vyžadovat specializovanou péči.
  • Typ pleti také může hrát roli. U lidí s tmavší pletí nebo pigmentací může být odstranění tetování složitější, protože pigmenty jsou obtížněji rozpoznatelné.

Typy technologií pro odstranění tetování

Existují různé techniky pro odstranění tetování, a každá má své náklady. Nejběžnější techniky zahrnují:

Laserová odstranění

Laserová technologie je jednou z nejběžnějších metod odstranění tetování. Laserové odstranění funguje tak, že vysílá pulzní světelné paprsky na pigment tetování, což pomáhá rozložit pigment do menších částic, které tělo může postupně vyloučit. Cena laserového odstranění se může lišit v závislosti na použitém typu laseru a potřebném počtu relací.

Chemický peeling

Chemický peeling je další metoda, která se používá k odstranění tetování. Tato metoda zahrnuje aplikaci speciálního kyselého roztoku na tetování, což pomáhá odstranit vrchní vrstvu kůže a pigment tetování. Cena chemického peelingu se také může lišit v závislosti na velikosti a typu tetování.

Dermabraze

Dermabraze je metoda, která využívá mechanického broušení k odstranění vrchní vrstvy kůže s pigmentem tetování. Tato metoda může být vhodná pro menší tetování, ale cena se může lišit v závislosti na potřebném počtu relací.

Počet relací a doba trvání

Cena odstranění tetování také závisí na počtu relací, které budou potřeba k úplnému odstranění. Tetování obvykle nelze odstranit během jedné relace, a proto bude potřeba několik návštěv. Intervaly mezi relacemi mohou být několik týdnů až měsíců, což může prodloužit dobu trvání procesu.

Profesionální kvalifikace a renomé kliniky

Výběr kliniky a odborníka pro odstranění tetování je klíčovým faktorem. Kvalifikovaní odborníci s dobrou reputací obvykle účtují vyšší ceny, ale zároveň mohou poskytovat kvalitnější péči a výsledky. Je důležité zvážit profesionální kvalifikaci a renomé kliniky před zahájením procesu odstranění tetování.

Péče o pokožku během a po procesu

Správná péče o pokožku během a po procesu odstranění tetování může ovlivnit cenu. Některé metody vyžadují specifickou péči a mohou zahrnovat náklady na léky, masti nebo speciální ošetření kůže.

Finanční aspekty

Nakonec je třeba brát v úvahu finanční aspekty. Cena relace odstranění tetování se může lišit v závislosti na regionu, klinice a použité technologii. Je důležité zvážit svůj rozpočet a možnosti financování, zejména pokud bude potřeba více relací.

Mějte na paměti, že cena odstranění tetování může být investicí do vašeho vzhledu a sebevědomí, a proto byste neměli šetřit na kvalitní péči.

Růžena Hlavová

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart